”Vi är Sveriges mest relevanta arbetsplats”

Två av de mest omvälvande frågorna i vårt samhälle är digitaliseringen och migration. På Migrationsverkets IT-sektion möts båda. Just nu pågår era spännande innovationsprojekt – och behovet av ny kompetens är stort.

Både Johan Apelgren och Mikael Ekman brinner för att göra skillnad. Johan arbetar som IT-strateg och kom till Migrationsverket under 2014. Han hade hört att det skulle vara en förändringspositiv kultur och en verksamhet där man arbetar med IT och digitalisering nära människor.

– På många ställen är det själva IT-systemet som är i fokus, men på Migrationsverket uppstår mycket kontakter mellan människa och teknik. Vi har ett uppdrag som handlar om vad man kan utveckla för tjänster och service till de som söker sig till Migrationsverket liksom IT-stöd till våra medarbetare, säger Johan och fortsätter:

– En vilja till förändring och utveckling märks tydligt i det dagliga arbetet. Men det handlar också om att skapa en kultur där vi vågar prova nya idéer och lära oss av det. Vi är mitt inne i en digital transformation, vilket är otroligt spännande och utvecklande.

Mikael Ekman började, likt Johan, på Migrationsverket för två år sedan. Som chefsarkitekt arbetar han mycket med myndighetens olika utvecklingsuppdrag. Det som fick honom att söka tjänsten fanns det flera anledningar till.

– Jag tyckte att det var spännande att all IT-verksamhet, från ax till limpa, finns inhouse. Allt ifrån serverhallarna med IT-driften, till de system som våra utvecklingsteam tar fram baserat på verksamhetens behov, kräver en sammanhållen arkitekturfunktion. Det som lockade mig mest var dock möjligheten att göra skillnad – det vi gör dagligen för de som kommer i kontakt med Migrationsverket, säger Mikael och fortsätter:

– Eftersom vi är i centrum för många viktiga samhällsfrågor har vi blivit uttalat färdledande för livshändelsen Nyanländ i eSam, som är en samverkan mellan drygt 20 myndigheter och SKL. Syftet är att driva på den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige.

Andreas Delgado är chef för operativ styrning, samordning och analys vid Migrationsverket och berättar att det innovativa i utvecklingsarbetet är att förnya sättet att använda data som läggs in i systemen för att utveckla en visualisering som tydligt visar alla nivåer hur de arbetar i processerna.

– Vi kan inte luftlandsätta kompetens och tro att vi därmed får ett innovativt resultat. På vår sektion sitter datavetare tillsammans med matematiker och verksamhetsexperter som dagligen arbetar i den operativa verksamheten. Vi förstår varandras och verksamhetens behov och även vad varje kompetens kan bidra med, berättar Andreas och fortsätter:

– Vi arbetar bland annat med data mining och migrationsalgoritmer som är verktyg och projekt som tillsammans utgör en enda kunskapskälla. Flera av dem görs tillsammans med egna doktorer i matematisk statistik och i samarbete med universitetsvärlden. Teori och praktik förenat för att göra data relevant för slutanvändarna.

Migrationsverket arbetar inte bara med asylansökningar. Verksamheten innefattar även medborgarskap, visum- ärenden, tillstånd för att studera, och mycket mer. Att vara en myndighet i fokus och med tuffa krav på sig ser medarbetarna som inspirerande, inte minst för att det arbete som utförs är väldigt efterfrågat.

– Det är många tekniskt intressanta projekt på gång. Vi behöver lösa elektroniska identiteter för asylsökande som väntar på beslut, och vi kommer att ha stort fokus på ökad automatisering. Det finns spännande möjligheter att automatisera tal till text, det kommer vi att titta mer på. Ett annat fokusområde är mobilitet, där vi förbättrar våra e-tjänster för sökande och även utvecklar vår interna digitala arbetsplats för ett aktivitetsbaserat arbetssätt, berättar Johan.

– För tillfället rekryterar vi systemutvecklare, IT-arkitekter och databasexpertis. Vi behöver öka vår förmåga ytterligare framöver. Om du vill arbeta på Sveriges mest relevanta arbetsplats finns det inget bättre ställe att vara på. Vår IT-miljö används dessutom globalt på ambassaderna i hela världen. Världen finns med andra ord runt hörnet, summerar Mikael.


Text: Jozef Lego Silfverberg