På bild: Jonas Elmqvist (t.v.), IT-säkerhetsansvarig och enhetschef, Anders Lindgren (mitten), IT-säkerhetsarkitekt & Tony Lindgren (t.h.), IT-säkerhetsexpert. Foto: Christian Ekstrand

IT-säkerhet i fokus för Migrationsverkets digitaliseringsarbete

Migrationsverket hanterar känsliga personuppgifter – därför är det helt avgörande att deras IT-säkerhet håller rätt nivå. Att hänga med i en föränderlig bransch och att öka medvetenhet om IT-säkerhet är därför en viktig uppgift.

Digitaliseringen gör att hela samhället är mer beroende av it, därför måste vi ständigt arbeta med IT- och informationssäkerhet. På Migrationsverket hanterar vi dessutom känsliga uppgifter, så för oss är det extra viktig, säger Jonas Elmqvist, IT-säkerhetsansvarig och enhetschef på Migrationsverket.

Migrationsverket får varje år in tusentals ansökningar från människor som vill bo, arbeta och söka skydd i Sverige. Säkerheten är av största vikt. I FRA och Säpos årsrapporter kan man till exempel läsa att det sker en ökad aktivitet från andra länders underrättelsetjänster i Sverige.

– Vi hanterar känsliga personuppgifter som andra länders underrättelsetjänster är intresserade av, och det finns aktuella fall av flyktingspionage i Sverige. Det är en av hotbilderna vi ser hos oss, säger Jonas Elmqvist.

Han påpekar också faktumet att Migrationsverkets verksamhet är politiskt laddad och därför något som många har starka åsikter om:

– Det ökar såklart risken för angrepp mot våra IT-system.

Det dagliga arbetet på IT-säkerhetsfunktionen går ut på mer än att förhindra regelrätta angrepp. Mycket handlar om att hänga med inom den föränderliga IT-säkerhetsvärlden.

– Vi kan inte vänta tills något händer utan måste förutspå vad som skulle kunna hända, säger Anders Lindgren, IT-säkerhetsarkitekt och fortsätter:

– Vi samarbetar också med andra myndigheter och organisationer, som FRA och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

IT-säkerhetsfunktionen stödjer både IT-sektionen men också hela Migrationsverket. Detta sker i form av utbildningar, aktivt säkerhetsarbete, design, arkitektur och säkerhetsgranskningar.

– I den bästa av världar skulle användarna inte behöva tänka på it-säkerheten över huvud taget, men det kommer tyvärr aldrig vara möjligt. Därför måste vi se till att alla är medvetna om och förstår varför säkerhetsaspekten är så viktigt. Det ska vara lätt att göra rätt, förklarar Anders Lindgren.

– Vi jobbar också tätt med våra team på IT-sektionen där vi tillsammans hjälps åt att ta fram säkra system, både genom arbetssätt och tekniska lösningar. Vi vill att IT-säkerhet ska vara en möjliggörare och en naturlig del av all utveckling, fortsätter Tony Lindgren, IT-säkerhetsexpert.

I och med digitaliseringen expanderar IT-sektionen på Migrationsverket, vilket innebär att de har ett stort rekryteringsbehov, i detta fall inom IT-säkerhetsområdet.

– Vi letar efter en blandning av personer – både juniora och mer erfarna. Egenskaper som vi framför allt letar efter är ett stort engagemang och intresse för IT-säkerhet. Man måste gilla utmaningar, säger Jonas Elmqvist.

HUR ÄR MIGRATIONSVERKET SOM ARBETSPLATS?

– Det är en utvecklande och spännande arbetsplats med väldigt många olika arbetsuppgifter – allt från att sätta säkerhetsnivåer och hjälpa team till att utföra tekniska granskningar och penetrationstester, säger Tony Lindgren.

– Här känner jag att jag kan bidra till samhällsnytta. Det var för att bidra och att hjälpa människor som kommer till Sverige som jag sökte mig till Migrationsverket. Vi hanterar deras uppgifter och har en skyldighet att skydda dem på bästa sätt, säger Jonas Elmqvist.

Text: Lovisa Olai