På bild: Amna Music, enhetschef (t.v.), Mia Wallentin, agil coach (mitten) & Patrik Pettersson, IT-specialist (t.h.). Foto: Christian Ekstrand

Här utvecklas du som person och bidrar till ett bättre samhälle

Migrationsverket erbjuder ett rikt och ansvarsfullt arbetsliv med många karriärvägar. Tre medarbetare inom IT-sektionen på Migrationsverket berättar om en arbetsplats som präglas av respekt för människan.

MIGRATIONSVERKET genomgår ett omfattande förändringsarbete. Fokus ligger på digitalisering – för att skapa effektivare processer och arbetssätt. Det är en av anledningarna till att Migrationsverkets IT-sektion har vuxit under de senaste åren.

SEKTIONEN BESTÅR I DAG av sex enheter som arbetar med teknikutveckling, systemutveckling, produktion och support. Patrik Pettersson arbetar som IT-specialist på teknikutvecklingsenheten och har en lång bakgrund på IT-sektionen:

– Jag började arbeta som konsult vid Migrationsverkets helpdesk och har sedan dess gått från drift av Windows- miljö till utveckling av nätverk, säkerhet och kommunikation. Min enhet utför bland annat modifieringar och tar fram nya lösningar för att vi ska kunna vidareutveckla våra system.

HANS KOLLEGA AMNA Music började arbeta på Migrationsverket för fyra år sedan och har en bakgrund från det privata näringslivet.

– Sedan ett år tillbaka är jag enhetschef för IT-support-enheten och tillsammans ansvarar vi för den tekniska supporten, systembehörigheter och grunddata på Migrations-verket, säger hon och tillägger:

– Just nu är Migrationsverket i en fas som många andra organisationer i den offentliga sektorn – vi arbetar innovativt med digitalisering och automatisering för att se till att vi får bättre system och optimerade processer.

MIA WALLENTIN ARBETAR som agil coach och hjälper IT-sektionens utvecklingsteam att bland annat effektivisera sina arbetssätt.

– Jag började arbeta på Migrationsverket 2010 som systemutvecklare. För två år sedan såg jag och mina chefer ett stort behov av att effektivisera och samordna IT-sektionens arbete, över alla teamen. Det var så min roll uppstod.

VAD ÄR DET SOM GÖR MIGRATIONSVERKET TILL EN SÅ BRA ARBETSPLATS?

– Jag känner att Migrationsverket satsar mycket på oss medarbetare, bland annat genom fortbildning. Vi är mer än en kugge i det stora maskineriet, här uppmärksammas verkligen alla individer, säger Mia Wallentin.

FÖR AMNA MUSIC är det viktigt att det finns karriärmöjligheter för medarbetarna. Arbetar du på Migrationsverket behöver du inte byta arbetsgivare för att ta ett steg i karriären. Här kan du utvecklas i din roll och samtidigt bidra till samhällsnyttan.

– Det finns goda möjligheter till intern rörlighet och att göra karriär på Migrationsverket. Sedan uppskattar jag arbetsmiljön i sig. Det är väldigt givande att arbeta med ny teknik, här på IT-sektionen.

– Många har en förlegad bild av att Migrationsverket är stagnerat, men efter tio år här tycker jag fortfarande att vi arbetar i teknisk framkant. Vi pillar inte med sådant som borde gått i graven för länge sedan, tillägger Patrik Pettersson.

FÖR PATRIK PETERSSON har det med åren blivit allt viktigare att Migrationsverket ligger i bräschen teknikmässigt.

– Jag tycker om nya utmaningar och att verkligen grotta ner mig i problemlösning. När jag får gå in i tekniska utmanande projekt mår jag som allra bäst.

– Förutom de tekniska bitarna känner jag också ett engagemang i att vi verkligen gör nytta. IT-sektionen är en integrerad del av Migrationsverkets viktiga uppdrag: att hjälpa människor, avslutar Amna Music.

Text: Anna Bjur